MTÜ Perenõustamine

Juriidiline aadress Keskkoha, Õuna küla, Jõgeva vald, Jõgevamaa, 48439.

Reg. kood: 80567583

Ühingu töö eesmärk on  aidata kaasa inimeste ja perekondade vaimse tervise hoidmisele ja edendamisele ühiskonnas.

3.1. Abistada nõustamisega üksikisikuid ja perekondi, kasutades individuaalse, pere- ja grupinõustamise meetodeid. 

3.2. Osutada rehabilitatsiooniteenust nii puuetega kui sõltuvustega inimestele.

3.3. Koolitada ülalnimetatud valdkondades töötavaid spetsialiste jt. asjahuvilisi.

3.4. Ühingu töö sihtrühmaks on pered, puudega inimesed, psüühilise erivajadusega inimesed ja vaimset tervist mõjutavates eluraskustes inimesed ning avalikkus.

MTÜ tegeleb individuaalse ja pereteraapia, sõltuvus- ning psühholoogilise nõustamise pakkumisega.

Teenust pakuvad psühholoog Aija Kala ja  pereterapeut Krista Joost.

Vastuvõtule registreerimiseks tel: 53401706

E-post : krista.joost@gmail.com

Vastuvõtu hind on 75 eurot / tund. 

Vähekindlustatud inimestele on võimalik osutada teenust  soodushinnaga. Vajadusel tuleb registreerimisel seda taotleda.